XX Forum Polonijne w Toruniu

O odpowiedzialności za kształtowanie polskiej tożsamości i pielęgnowaniu polskiej kultury wśród rodaków mieszkających za granicą rozmawiali 29 kwietnia 2017 uczestnicy XX Forum Polonijnego w Toruniu. W jubileuszowym spotkaniu środowisk polonijnych wziął udział marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z Polonijną Radą Konsultacyjną.

„Polaków żyjących za granicą jest 20 mln, w Polsce około 39 mln, gdy te liczby dodamy, to razem jest nas około 59 mln. Polska to nasza marka, której ambasadorami jesteście Państwo i którymi musimy być my politycy, Polacy, dyplomaci, my wszyscy. Bo wszyscy wspólnie powinnyśmy dbać o dobre imię Polski.” – powiedział marszałek Senatu. Podkreślił, że Polska może poszczycić się w świecie nie tylko dobrej jakości żywnością czy regionalnymi produktami lecz także rozwojem nauki i nowych technologii. Zadaniem również dla Polonii jest promowanie tego nowoczesnego oblicza kraju.

Marszałek przypomniał, że Senat sprawuje pieczę nad Polonią i Polakami za granicą. Do Izby wróciły fundusze na wspieranie działalności polonijnej. W tym roku dysponując budżetem w wysokości 75 mln zł przyznano środki finansowe na realizację 245 zadań z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Potrzeby są dużo większe dlatego marszałek mówił o podejmowanych działaniach zmierzające do znacznego zwiększenia budżetu na przyszły rok.

Uczestnicy Forum podkreślali rolę nauczania języka polskiego w kształtowaniu narodowej tożsamości wśród rodaków mieszkających poza granicami kraju. Obowiązek nauki języka spoczywa głównie na rodzicach, dlatego należy namawiać ich i wspierać w realizacji tego niełatwego zadania. Jak zauważył wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, dbałość o znajomość mowy polskiej to element traktowania dzieci podmiotowo, to danie im możliwości kształtowania swojej tożsamości i poczucia polskości.

Kolejnym elementem budowania polskości za granicą, jest kultura. Mówiono o podtrzymywaniu tradycji opartej na wierze i kultywowaniu zwyczajów, jak choćby polskiej wigilii. Rodacy poza granicami chętnie uczą się tańców narodowych, słuchają muzyki polskich kompozytorów i czytają klasyków literatury. Jak podkreślił marszałek Senatu w Polsce jest wielu wartościowych twórców, z których działalnością Polonia powinna mieć szansę się zapoznać. Z drugiej strony za granicą działają artyści, zespoły ludowe, chóry, które chciałyby mieć większy kontakt z ojczyzną i prezentować swoich dokonań w Polsce.

„Wspólnie odpowiedzialni za Polskę” to hasło tegorocznego Forum. Marszałek Karczewski przypomniał, że jest to parafraza słów Jana Pawła II, które padły na Kongresie Polonii w Rzymie w 1990r. Nawiązując do jego dziedzictwa marszałek zaapelował o wzmacnianie więzi między Polakami mieszkających na całym świecie.

XX Forum Polonijne zostało zorganizowane przez marszałka Senatu, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Patronat honorowy nad spotkaniem objął prezydent Andrzej Duda.

Źródło : Senat.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*