Odsłonięcie Tablicy w Askim

W pierwsza rocznice wyniesienia na ołtarze Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko, odsłonięta została w kościele w Askim, w Parafii Wniebowzięcia N.M.P. tablica pamiątkowa ufundowana staraniem Związku Polaków w Norwegii.


W uroczystości, która miała miejsce w niedziele 13-go listopada wzięli udział księża Parafii, Parafianie i zaproszeni goście. Na zdjęciu, w pierwszym rzędzie od lewej: Bogdan Kulas, v-prezes Związku, o. Piotr Pisarek, o.m.i. proboszcz Parafii, Mirosław Orzechowski, były min. edukacji, o. Gerard Filak, SS.CC. i Jerzy Jankowski, prezes Związku.

Dziedzictwo Polonii Świata 

Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii systematycznie rozwija swoja działalność, organizując konferencje i kongresy oraz wydając kolejne publikacje naukowe poświęcone Polakom i osobom polskiego pochodzenia na świecie. W strukturze tej światowej organizacji funkcje sekretarza generalnego pełni profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej Zbigniew Piasek, który podjął się badan zmierzających do rekonstrukcji i monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii, Rosji w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.
Kolejna encyklopedyczna praca prof. Piaska obejmować będzie Polaków żyjących poza krajem, którzy osiągnęli sukces zawodowy, naukowy, sportowy, społeczny , artystyczny i in. w kraju osiedlenia.
Encyklopedia „Ludzi sukcesu” ma na celu promocje Polski, Polonii i Polaków w jak najszerszym zakresie. Autor planuje rozprowadzać wydanie autorskiej encyklopedii do ambasad i konsulatów polskich oraz do bibliotek narodowych w świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*